Selecciona el teu idioma preferit

País

Idioma

Moltes gràcies per voler assistir als Afterworks d’U MES U. En els pròxims dies et confirmarem l’assistència i t’enviarem l’entrada en aquest mateix correu.
Qualsevol dubte ens pots contactar a través del correu afterworks@umesu.wine.

Avís legal

 1. Qui som
 • Denominació social:U MES U FAN TRES S.L. (en endavant, U MES U)
 • Domicili fiscal: Masia Navinés S/N, Guardiola de Font-Rubí 08736, Barcelona
 • Email de contacte:hello@umesu.wine
 • Número d’identificació fiscal (CIF): B58234048
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 34851, foli 170, fulla B-82633
 1. Condicions generals d’utilització i acceptació de les mateixes.

Aquestes condicions generals d’ús (d’ara endavant, “Condicions Generals”) regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que U MES U posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través de la pàgina web www.umesu.wine (d’ara endavant, la “web”).

L’accés i l’ús de la web suposen que l’usuari accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir completament aquestes Condicions Generals, així com les condicions de privadesa disponibles a la web, a les quals es pot accedir a través d’aquest enllaç: Política de Privacitat.

U MES U podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació de les modificacions esmentades a la pàgina web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que s’hi produeixi serà comunicat a la pàgina principal del web durant un termini que s’entengui raonable.

Accés a la web i contrasenyes.

Les dades dels usuaris obtingudes a través de la subscripció a la present web, estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. En cas que fos revelada a tercers, l’usuari serà responsable de l’ús que facin del servei aquests tercers. Així mateix, haureu de notificar a U MES U immediatament qualsevol ús no consentit del vostre compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

A Internet no existeix la seguretat absoluta, però U MES U adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

U MES U no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a U MES U, ni per l’ús que de tals dades facin tercers aliens a U MES U.

 1. Política de protecció de dades de caràcter personal.

3.1. Informació i finalitat. 

La resposta total o parcial als formularis d’aquesta web és totalment voluntària i la manca de resposta no té conseqüències, en compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pogués resultar aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Aquest tractament és legítim sobre la base del seu consentiment.

Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de les vostres dades de caràcter personal podeu adreçar-vos per escrit a Mas Romaní S/N, 08736 Font-Rubí, Barcelona o mitjançant correu electrònic amb la referència “Dades Personals” a la següent adreça hello@umesu.wine en tots dos casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport.

Si voleu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal accediu a la nostra política de privacitat a través del següent enllaç: Política de Privacitat.

3.2. Consentiment de l’usuari i tramesa de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic).

Sempre que l’usuari ho sol·liciti expressament, U MES U podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

L’usuari podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment per a la recepció per correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals. Per això serà suficient que ho notifiqui a U MES U mitjançant l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: hello@umesu.wine indicant clarament que NO DESITJO REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

 1. Propietat industrial i intel·lectual

4.1. Tots els continguts inclosos a la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de U MES U o de tercers titulars dels mateixos que n’han autoritzat la inclusió a la pàgina web. Queda per tant prohibida qualsevol reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització, amb ànim de lucre o sense, sense consentiment exprés de U MES U a través de qualsevol mitjà incloent Internet (noms de domini, xarxes socials, blocs, etc).

4.2. U MES U no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es puguin derivar de la inclusió a la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls a la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i comentaris abocats pels usuaris als seus blocs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercitar per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contràries a la llei.

4.3. U MES U podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc) de manera raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

4.4. En cap cas no s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, la transformació , explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de U MES U o dels titulars corresponents.

4.5. No obstant això, tots aquells que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d’aquesta Web podran denunciar aquests continguts mitjançant escrit dirigit a Mas Romaní S/N, 08736 Guardiola de Font-Rubí, Barcelona.

4.6. U MES U pot posar a disposició de l’Usuari hipervincles a Webs titularitat de tercers, relacionats o no amb U MES U. En cap cas U MES U serà responsable del contingut de les pàgines Web de destinació que s’estableixin mitjançant enllaços a la pàgina Web, el seu funcionament o accessibilitat, el manteniment dels continguts, la qualitat dels mateixos, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

4.7. U MES U autoritza l’establiment d’enllaços al vostre Portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin s’hauran de fer sempre a la pàgina principal de U MES U (o de les seves marques), o si escau, a aquella que la mateixa U MES U estableixi. No es poden fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquesta Web o els seus continguts, ni en cap cas declarar que U MES U ha autoritzat, supervisat o assumit l’enllaç.

4.8. Així mateix, a excepció d’aquells signes que formin part del mateix enllaç, es prohibeix que el web que estableixi l’enllaç amb aquest web contingui cap marca, nom comercial, rètol de negoci, empresa, establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a U MES U;

Es prohibeix especialment la utilització de qualssevol marques, noms, noms comercials, rètols, eslògans, denominacions i altres signes distintius pertanyents a U MES U a les keywords de cap web aliena sense la prèvia autorització expressa U MES U específicament per fer-ho.

 1. Responsabilitat U MES U

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat sencera, per la qual cosa U MES U no es responsabilitza del mal ús o l’ús indegut que pugui realitzar-se del Web.

L’Usuari reconeix i accepta que, encara que U MES U realitza els seus millors esforços per assegurar la precisió tècnica i fàctica dels continguts i informacions inclosos a la Web, aquests tenen caràcter general i indicatiu. En conseqüència, U MES U no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir de la informació subministrada a través del web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari per a tercers, amb motiu d’actuacions que tinguin com a fonament la informació obtinguda a la Web.

U MES U declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’Usuari.

 1. Obligacions de l’usuari.

L’Usuari s’obliga a fer servir els continguts de la pàgina Web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

 1. a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o/a l’ordre públic.
 2. b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del titular.

En qualsevol cas, U MES U es reserva unilateralment el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços a la Web especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts de la pàgina o lloc on s’hi inclou.

 1. Legislació aplicable.

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la pàgina Web es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

 1. Xarxes socials.

L’usuari podrà unir-se a U MES U a les diferents xarxes socials. L’usuari que es faci seguidor d’aquestes pàgines accepta les condicions d’ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent, sense que sigui responsabilitat de U MES U. 

 1. Atenció al client

Si teniu alguna pregunta sobre la web o dels productes i/o serveis que oferim, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic hello@umesu.wine