Seguretat alimentària i ambiental

Política de seguretat alimentària i ambiental

01/08/2022

 

U MES U FAN TRES, S.L., en endavant U MES U, com a organització dedicada a l’embotellat del vi, la realització de la segona fermentació de cava, criança, degorg, pretén assegurar la qualitat i la seguretat dels seus productes segons les demandes dels seus clients i mercats, així com les exigències normatives i reguladores, dins de les denominacions del Cava d’origen protegit, Penedès i Catalunya.

La direcció d’U MES U considera de vital importància la certificació dels sistemes de seguretat alimentària i el medi ambient, ja que són eines essencials per al desenvolupament de tots els seus processos productius, per aconseguir la implicació de tots els membres de la companyia que generen un entorn de treball adequat, obtenir una millora contínua en els processos i productes, i assegurar la rendibilitat de les seves activitats presents i futures.

U MES U té com a pilars fonamentals, la cerca constant de l’excel·lència, el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat; formar part del corrent innovador del sector del vi, oferint productes diferenciats que incorporen valor a la societat i ajuden a la difusió de la cultura del vi.

De la mateixa manera, U MES U, aposta per la cerca de proveïdors que segueixen la seva mateixa filosofia i que es comprometen amb la seguretat alimentària.

Per tant, la política de seguretat i medi ambient dels aliments està orientada al compliment dels objectius generals següents:

 • Proporcionar productes que satisfan les necessitats i les expectatives dels clients i de les parts interessades, treballant en tot moment amb professionalitat, ètica i transparència; i establir diferents rutes de comunicació amb clients i consumidors sobre els nostres productes i serveis.
 • Incloure i prioritzar la seguretat i l’entorn dels aliments com a objectius estratègics de l’empresa i implementar una línia estratègica bàsica d’implementació a curt termini en els seus objectius empresarials.
 • Acomplir amb els requisits aplicables, legals i normatius i amb els requisits acordats amb els clients sobre seguretat alimentària i medi ambient.
 • Acomplir tots els requisits del producte en els aspectes de seguretat, qualitat, legalitat, control dels processos de preparació i compliment de les especificacions.
 • Assegurar-nos que els productes desenvolupats i comercialitzats no causaran danys al consum quan s’utilitzin o es consumeixin d’acord amb l’ús previst.
 • Difondre la política de seguretat alimentària i ambiental entre el personal d’U MES U, els interessats i els ciutadans que ho sol·liciten.
 • Revisar periòdicament i estar al dia de la política i els objectius plantejats relacionats amb la seguretat alimentària i el medi ambient per ser adequats a les activitats complertes. Promoure objectius coherents amb la millora dels processos i el rendiment ambiental, el benestar del medi ambient o la prevenció de la contaminació i la protecció del medi ambient, així com una gestió eficient del consum de recursos i generació de residus i tenir tota la informació i els recursos necessaris per assolir aquests objectius i complir aquesta política.
 • Difondre una cultura de la seguretat alimentària a tots els nivells de l’organització, mitjançant activitats que inclouen la comunicació, la formació, la retroalimentació dels treballadors, la mesura del rendiment en activitats relacionades amb la seguretat alimentària i el compromís de la direcció superior de l’empresa i de la mateixa manera, garantir i millorar les habilitats dels nostres treballadors relacionats amb la seguretat alimentària, així com en la prevenció de riscos i la protecció del medi ambient.
 • Revisar periòdicament el grau d’efectivitat del sistema de gestió integrat implementat, mitjançant una millora contínua, adoptant les accions necessàries per aconseguir eficiència i excel·lència en la gestió.
 • Difondre els valors de la vinya, l’elaboració i el producte i promoure l’expansió de la cultura del vi a la societat i el seu consum responsable.
 • Establir bones pràctiques per a la defensa i la prevenció del frau.
 • Assumir els tres pilars bàsics de la sostenibilitat: la generació de benestar econòmic, la millora ambiental i la responsabilitat envers la societat.

L’assoliment d’aquests compromisos garantirà la continuïtat de la nostra organització, el seu creixement, la seva millora i el futur de tots nosaltres. Per tant, la direcció sol·licita la col·laboració activa i la participació de tot el personal d’U MES U, en el desenvolupament de les activitats definides al sistema de gestió.

Aquesta política proporciona un marc de referència per a l’establiment i revisió dels objectius de seguretat i entorn alimentari, ha de ser coneguda i aplicada per totes les persones de l’empresa i, per tant es revisarà anualment per assegurar la seva adaptació contínua a les necessitats.

 

La direcció